DGTP

Vi vil gerne have nogle nomineringer til de forskellige vandrepokaler.
Årets Puller🏆–Årets Guttermand/ildsjæl🏆–Årets Brøler🏆
en kort besked hvorfor de er nomineret
send en besked til 52248858
Har man kun en kandidat til en kategorierne så er det også fint

Dgtps billede.

GENERALFORSAMLING
Dagsorden til generalforsamling i DGTP

Lørdag d. 21/10 2017 kl. 11.00

Brøstrup Bygade 7, 6630 Rødding

Dagsorden iflg. vedtægter.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Bestyrelsens beretning, samt godkendelse heraf.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.
5. Indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer:
• Jan Jensen – modtager ikke genvalg
• Palle Andersen – modtager ikke genvalg
• Kim Bjerggaard – modtager genvalg
Suppleanter:


8. Valg af revisor
• Margrethe Sandberg – modtager genvalg
9. Arbejdsdag slæden/lastbil
10. Stævner 2017
11. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
Lørdag d. 14. oktober 2017 på formand@dgtp.dk

Kun personer med gyldigt medlemskab af DGTP har stemmeret.

Kom i god tid og få købt medlemskort – kontant eller mobilepay
Bestyrelsen

Tilmelding på SMS.

Mathias 28113110

Kim 21809050

————————————————————————————-

 

Som i nok kan se er der ved at ske en masse nye ting på dgtp.dk.

Indtil videre kan i komme over til den gamle hjemmeside her:

http://dgtp.dk/joomla/

skulle i savne noget på denne side.

Dansk Garden Tractor Pulling