DGTP

Dagsorden til generalforsamlingen den 28-10-2023

Generalforsamling i DGTP DANSK
Lørdag den 28/10-2023 garden pulling
Sneppevej 7 8723 Løsning www.dgpt.dk
KL: 11:00
Tilmelding til formand elle næstformand senest den 20/10-2023
Dagsorden iflg. Vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere, bilags kontrollanter og referrent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse heraf.
5. Godkendelse af kontingent. (400 kr for par-250 kr for enlige-150kr for børn u/16 år)
6. Indkomme forslag.
7. Valg bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Hans Villesen modtager genvalg Ole Villesen og Tobias Thomsen modtager ikke genvalg
Suppleanter
Morten Villesen modtager genvalg Lise Stenstrup modtager ikke genvalg
8. Generelle regler.
9. Vedligehold og gennemgang af materiel, slæde mm.
10. Slædeteam, sys folk, ETPC Repræsentant og øvrige poster
11. Stævner og syn 2023
12. Mål og ambitioner for DGTP
13. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være i formand hænde senest den
14/10-2023 på formand@dgtp.dk
Der skal som sædvanligt deles pokaler ud for Årets guttermand/inde, Årets bummert og Årets
fighter.
Kun personer med gyldigt medlemskab af dgtp har stemmeret, så kom i god tid og få købt

medlemskab enten kontant eller mobilepay.

Hilsen Bestyrelsen

nyt vedrørende bånd til kardanafskærmning

Krav-til-straps-på-garden-puller-ETPC-T-S

Støt Dansk Garden Tractor Pulling,
hver gang du tanker

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Dansk Garden Tractor Pulling, hver gang du tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte klubben – læs mere her.

SPEAKER DATA

Vi vil gerne at alle laver et nyt datablad til speaker mappen

http://dgtp.dk/wp-content/uploads/2018/04/Speaker-data.doc

Dansk Garden Tractor Pulling