DGTP

Mødetid på Søndag i Brande er senest 9.30.

Læs vedhæftede info angående stævnet.

 

Information om Mitas Eurocup på Brande Pulling Arena -Brande 28.-29. juli 2018 Til alle tractorteams Privat toilet: • Der vil være mulighed for at leje en tankkabine til at stå på sin plads i den åbne ryttergård. Pris for weekenden er 900 kr. Bestilling kan ske SENEST D. 23. JULI til ec@tractorpulling.dk Program: • Lørdag d. 28. juli 11.30 Seneste ankomst for dagens deltagere 12.00 Kørermøde ved slæderne i den lukkede ryttergård 12.50 Alle dagens kørere klar til præsentation ved startlinien 13.00 Stævnestart 22.00 Forventet slut Søndag d. 29. juli 09.30 Seneste ankomst for dagens deltagere 10.00 Kørermøde ved slæderne i den lukkede ryttergård 10.50 Alle dagens kørere klar til præsentation ved startlinien 11.00 Stævnestart 17.00 Forventet slut Åbningstider ved porten: • Porten vil være lukket fra fredag aften kl. 24.00 til lørdag kl. 06.00 og igen fra lørdag aften kl. 24.00 til søndag kl. 06.00. Der er mulighed for at holde på vejen udenfor porten til der bliver åbnet. Ryttergårdsplan: • Der er lavet en plan for hele ryttergården og vi beder alle respektere den pladsanvisning, der gives ved ankomsten. Pladsbetingelser: • Der skal til alle tider være presenning under traktoren når den står parkeret, både i åben og lukket ryttergård. Vi henleder opmærksomheden på reglen om, at alle teams selv skal fjerne både væsker og evt. olieforurenet jord. • Eventuel bortskaffelse af væsker direkte til miljøet medfører anmeldelse til miljømyndighederne samt bortvisning fra stævnet. • Medbring en 6kg brandslukker pga. den tørre sommer. Den skal placeres synligt for brandmyndighederne i den åbne ryttergård • Brandvejene skal holdes absolut fri for alt. Lukkede ryttergård: • Der skal bæres brandhæmmende tøj på hele det lukkede område, både ryttergård og baneareal. Bomuldstøj er godkendt, lange ærmer og lange benklæder er påbudt. Affald: • Alle teams får udleveret en affaldspose, som de bedes benytte til ALT affald. Posen stilles på pladsen, så den er nem at afhente efter stævnet. Skulle der være behov for flere poser kan disse fås ved henvendelse i info-teltet for enden af banen. Brand: • Myndighederne stiller store krav til indretning af camping og ryttergård. Derfor er det vigtigt, at alle teams respekterer afmærkning og anvisninger fra DTPpersonale. Der SKAL være mindst 3 meter mellem campingenhederne. Brandvejene skal holdes absolut fri for alt. Betalingssystem: • Der vil igen i år blive brugt et poletsystem, hvilket betyder, at alt mad og drikke skal betales med DTP-poletter – man vil ikke kunne betale med kontanter i boderne. • Der vil være mulighed for at veksle til poletter både ved entre samt på voldene. På voldene vil der dog kun kunne betales med Dankort og MobilePay. • Poletter kan bestilles sammen med entrebilletter via nettet. • Ubrugte poletter kan kun veksles tilbage i løbet af stævnedagene. Strøm: • Der etableres strøm i den åbne ryttergård – dog med begrænset kapacitet. Så vi henstiller til, at man ikke bruger dette til opvarmning af beboelse. Grill og brug af åben ild: • Da der stadigt vil være meget tørt på hele pulling arenaens område, henstiller vi til, at man er ekstremt opmærksom på dette, både ved opstart af grill, cigaretrygning med mere. Vi kan desuden forvente en skærpet opmærksomhed fra brandmyndighedernes side, såfremt afbrændingsforbuddet stadigt er gældende i kommunen op til afvikling af stævnet. • Der etableres ved afbrændingsforbud et eller flere områder, hvor et underlag af køreplader vil kunne fungere som godkendt grillplads. Kun disse må anvendes til grill. • Såfremt ovenstående overtrædes, vil det medføre diskvalifikation fra hele stævnet, samt bortvisning på stedet. Med Venlig Hilsen Dansk Tractor Pulling

 

Nibe-egnens LandboUngdoms billede.

SPEAKER DATA

Vi vil gerne at alle laver et nyt datablad til speaker mappen

http://dgtp.dk/wp-content/uploads/2018/04/Speaker-data.doc

 

NYHEDSBREV

Nyhedsbrev.
 
Læs det vigtige informationer
  • Regelændringer
  • Stævner
  • Indvejning
  • Slædeteam Og Dommere 
  • Syn og Etpc
  • Arbejdsdag
Regelændringer.
 
1.) Vi i bestyrelsen har besluttet os for at forsøge at udfordre de forskellige teams ved at give tilladelse til at udforske mulighederne i at køre på valgfrit brændstof da vi mener det et eller andet sted ikke giver mening at have begrænsninger på dette område nu hvor der alligevel ikke er nogen der kan foretage test eller prøver på vores brændstof ude til vores egne stævner.
Det er selvfølgelig op til de forskellige teams hvor vidt man vil prøve det eller man ikke vil..
Det er for os i bestyrelsen VIGTIGT  at understrege at denne regel KUN er en national regel og IKKE en international regel. dvs. at reglen kun er gældene i Danmark. køre vi uden for landet gælder alle de andre normale regler..
350kg :                             Fri
500kg modificeret :          Fri
600kg Compact diesel :  Fri (i det omfang at det skal være diesel)
600kg Modificeret :         Fri
 
Det skal dog siges at det skal være Benzin Diesel eller methanol.
 
 
2.) Vi har også besluttet at prøve kræfter med at køre efter reglen om FF Flowting Finishline så vi derved kan opnå mere spænding blandt publikum.
Vi vil forsøge at lave en slædegearing i pulloffen som gør vi kan tage brug af denne regel og derved ikke stoppe alle traktorer ved 40 – 60 meter .
Husk. FF kun er 10 meter ud over den normale længde. dvs. 600kg klasse køre 70-80 meter og så op til 90 altså FF. 
Stævner.
 

Der vil i år være 7 danmarks mesterskaber og indtil videre 1 pokal løb. Vi ved endnu ikke om der kommer et EM og hvor det vil blive afholdt. Vi er desværre heller ikke bekendt med om der kunne træffe at komme nogen stævner i Sverige. Vi har dog fået et dm på Bornholm i år. Vi kæmper med næb og klør for at tilbyde en lidt ekstra service i form af at tilbyde en lastbil med sættevogn der kan tage op til 10 traktorer. men det vil der komme mere information omkring, når vi nærmer os det pågældende stævne. Så alle teams har chance for at deltage, så alle teams har chance for at deltage, uden for store transport omkostninger

21/4         Prøvetræk      –     Hedensted 
11/5         Pokal løb        –     Fjelstervang (Aften)
19/5         1. afd dm        –    Allingåbro
8/6           2. afd dm        –    Lundbæk      (Aften)
30/6         3. afd dm        –    Hedensted    (Aften)
28-29/7    4. afd dm        –    Brande 
10-11/8     5.afd dm        –    Bornholm     (store legedag)
25/8          6.afd dm        –    Roslev
6/10          7.afd dm        –    Gamst           (Inddøres fuld bane længde)
 
Indvejning.
 
I år vil der blive to nye folk på posten ved vægten da vores trofaste to sjællændere jo valgte at sige pænt stop.
Claus Christensen
Hans Villesen
 
Vi i bestyrelsen understreger igen at det er vigtigt at påpege i år er vægten 350kg 500kg 0g 600kg og på ingen måde mere.. dvs vejer man mere kan der diskuteres om man skal have lov til at køre med uden for konkurrence. det er ligeledes vigtigt at påpege at ALLE tanke på det pågældende køretøj SKAL være fyldte derved mindsker vi alle former for diskutioner. Og det vil selvfølgelig blive tjekket hver gang. Der vil igen i år blive tjekket træk højde i samme ombæring.
Slædeteam Og Dommere.
 
Bestyrelsen har i år valgt at forsøge at danne en form for slædeteam som vil forsøge at lave den helt rigtige gearing det vil til hvert stævne være de samme personer som har med den at gøre så der igen er lige vilkår for alle parter og der vil blive arbejdet på at gøre det så retfærdigt som overhoved mulig samtidig med der vil blive tænkt på det skal være spændende og underholding for publikum.
Slædeteamet består af.
Michael Posch
Noah Buus
Brian Larsen
Henrik Klindt
Per Høier 
Samtidig i år har vi valgt at fokusere på at både teams, tilskuere og kørere skal uden at tvivle kunne se hvem der er flagdommere og over dommer. Og derfor har vi valgt at at dommerne får orange og gule veste på hvor der står dommer og flagdommer på ryggen. Det mener bestyrelsen er med til at gøre alle tvivl spørgsmål en hel del mindre i tilfælde af misforståelse og evt. fejlkendelser. Måden at dommerne bliver valgt på kommer til at fungere ligesom den forgangene sæson. Derfor opfordre vi folk til selv at melde sig til dette.  Vi skal huske på det er en sport på hobby plan og ingen får løn så derfor gør det alting nemmere ved at vi samarbejder..
  Syn og Etpc
Otto Jeppesen
Claus Christensen
Lasse Hammer 
Ulrik Jensen 
 
Vil i år stå for at syne vores traktorer.
Otto Jeppesen
Claus Christensen
Lasse Hammer 
Otto vil igen i år være at finde som repræsentant for eptc.. Men som alle jo nok ved vil Otto så småt gerne lade de yngre kræfter komme til. Derfor har Lasse og Claus valgt at træde til som de to yderlige mænd på det område og lære og samtidig suge viden til sig for at kunne være med helt fremme hvor der sker noget i fremtiden.
 
Arbejdsdag.
Mange vil sikkert tænke at de bestyrelses folk bare har ligget på den lade side hele vinteren over. Dette er bestemt ikke tilfældet. vi var en flok samlet i Haderup for at skrue lidt i både lastbil og slæde. der var rigtig god opbakning af både bestyrelse og aktive teams der mødte op med gå på mod og vilje.  Det endte med vi fik lavet nogen rigtige gode formål i lastbilen med både hylder og understøtninger under kassen på lastbilen.
slæden blev ligeledes taget billeder af så den forhåbentlig også kan synes til at køre med i europa, den blev samtidig gjort vinterklar og tjekket op på forskellige småting. så alt i alt skulle det også komme til at spille max inden den nye sæson skydes igang..
Mange tak fordi i læste med og vi håber på bestyrelsens vegne at i vil bakke op omkring de nye tiltag. Óg så er der vel ikke ret meget mere at sige end HELD OG LYKKE til alle teams.
Mvh
DGTP Bestyrelsen

 

 

 

Vi vil gerne have nogle nomineringer til de forskellige vandrepokaler.
Årets Puller🏆–Årets Guttermand/ildsjæl🏆–Årets Brøler🏆
en kort besked hvorfor de er nomineret
send en besked til 52248858
Har man kun en kandidat til en kategorierne så er det også fint

Dgtps billede.

GENERALFORSAMLING
Dagsorden til generalforsamling i DGTP

Lørdag d. 21/10 2017 kl. 11.00

Brøstrup Bygade 7, 6630 Rødding

Dagsorden iflg. vedtægter.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Bestyrelsens beretning, samt godkendelse heraf.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.
5. Indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer:
• Jan Jensen – modtager ikke genvalg
• Palle Andersen – modtager ikke genvalg
• Kim Bjerggaard – modtager genvalg
Suppleanter:


8. Valg af revisor
• Margrethe Sandberg – modtager genvalg
9. Arbejdsdag slæden/lastbil
10. Stævner 2017
11. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
Lørdag d. 14. oktober 2017 på formand@dgtp.dk

Kun personer med gyldigt medlemskab af DGTP har stemmeret.

Kom i god tid og få købt medlemskort – kontant eller mobilepay
Bestyrelsen

Tilmelding på SMS.

Mathias 28113110

Kim 21809050

————————————————————————————-

 

Som i nok kan se er der ved at ske en masse nye ting på dgtp.dk.

Indtil videre kan i komme over til den gamle hjemmeside her:

http://dgtp.dk/joomla/

skulle i savne noget på denne side.

Dansk Garden Tractor Pulling