Generelle regler

De kan downloads her

A. Generelle regler

Kapitel 10: Stævneregler
1. Traktorer skal hele tiden køres sikkert, både på banen og i ryttergården. Dommerne kan stoppe og diskvalificere en traktor, der ikke køres på en måde, der kan betragtes som sikker.

2. Når en eller flere motorer kører, skal føreren forblive siddende på traktoren. Føreren må først forlade sædet, når alle motorer står helt stille. Føreren skal forblive siddende under trækket, og skal have fuldstændig kontrol over traktoren hele tiden.

3. Kun føreren må være på traktoren, når den kører eller bliver trukket, ingen passagerer. Passagerer er ikke tilladt på eller i en traktor, på banen, i ryttergården eller på tilstødende arealer.

4. Det er tilladt føreren og to hjælpere,  at befinde sig på baneområdet. Det er forbudt at løbe ved siden af traktoren under grønt flag på baneområdet. Baneområdet defineres som banen plus et bredt område hele vejen rundt om banen. Overtrædelse af denne regel medfører diskvalifikation for det pågældende træk.

5. Hvis traktorføreren eller en af hans medhjælpere er påvirkede af alkohol, narkotika eller et andet berusende middel vil traktoren blive udelukket for resten af stævnet. Hvis en traktorfører eller en af hans medhjælpere findes i beruset tilstand i nærheden af banen, så vil traktoren enten miste alle vundne point/placeringer ved hele stævnet eller blive udelukket fra det næste tilsvarende stævne, hvor traktoren ellers ville have deltaget.

6. Usportslig optræden, inklusive groft sprog og/eller fysisk vold mod officials, konkurrenter eller tilskuere og/eller overlagt forsinkelse af stævnet vil mindst medføre total diskvalifikation ved det pågældende stævne. Diskvalificerede deltagere fratages alle tidligere placeringer, præmiepenge, udgiftsgodtgørelser, point og/eller præmier ved dette stævne. En hårdere straf kan pålægges af ETPC eller en tilsluttet forenings bestyrelse.

7. Et forsøg defineres som det at flytte slæden et måleligt stykke.

8. Alle træk i en konkurrence skal måles. Alle træk måles fra startlinien til forkanten af slæbepladen, hvor slæden stopper.

9. Traktoren skal forblive inden for baneafmærkningen under et træk, ellers vil den blive diskvalificeret. Slæbepladen skal være inden for baneafmærkning ved starten af trækket. Baneafmærkningen består af kridtlinier.

10. Overdreven tab af væske fra en traktor under grønt flag, enten mens den kører fremad eller mens den kroges til slæden, medfører diskvalifikation, medmindre det skyldes at noget er gået i stykker. (Overdreven defineres som en stadig eller pulserende strøm udledt på banen, eller en plet der er større end svarende til en rund plet med 200 mm i diameter).

11. Hvis en traktor er lovlig, når den kobles til slæden, og hvis der sker en skade under grønt flag på grund af uforudsete omstændigheder, så skal trækket måles, dog ikke hvis der tabes ballast eller sikkerheds udstyr.

12. En traktor der kobles til slæden og laver et måleligt træk skal betragtes som en traktor der har kroget på, selv om slæden omjusteres og traktoren ikke kan koble til i anden omgang. Traktoren skal betragtes som at have udført et normalt træk.

13. Kun når den almindelige mekaniske startmetode svigter, kan det tillades at blive trukket i gang. *Det kræver at dommeren informeres før startforsøget.*

14. Alle traktorer skal kunne køre ind på banen og køre ud af banen for egen kraft, medmindre traktoren er gået i stykker under trækket. Ellers diskvalificeres traktoren. Hvis baneomstændighederne (for meget jord eller for dybe huller) eller tekniske problemer med traktoren forhindrer traktoren i at køre væk fra banen ved egen hjælp, er det ikke grundlag for at diskvalificere den.

15. ETPC anbefaler at slædeindstillingen ved internationale stævner bestemmes i fællesskab af slædeføreren og overdommeren. Hvis slædeføreren ikke er enig i overdommerens forslag, kan overdommeren tillade, at der køres to træk efter slædeførerens forslag. Hvis overdommeren herefter ikke er tilfreds med slædeindstillingen, kan han kræve denne ændret. Den endelige beslutning tages af overdommeren.

16. Overtrædelse af en regel medfører diskvalifikation.

17. Hvis en klasse ikke kan gennemføres på grund af regn, slædesammenbrud, mv. så skal banedommerne og/eller officials bestemme det videre forløb.

18. Det er ikke tilladt at flytte en traktor for egen kraft udenfor banearealet og den lukkede ryttergård. Traktorer der anvender en separat bugseringsmotor er dog undtaget fra denne regel.

19. ETPC Tech and Safety Board har ret til at tage enhver del af et konkurrerende køretøj i deres besiddelse for en nærmere undersøgelse hvis det skønnes nødvendigt. Efter inspektionen returneres delene til det pågældende team.

20 . Hjælpere på banen og baneareal  SKAL være iført beskyttelsestøj med lange ærmer og benklæder. Brugen af let beskyttelses beklædning er tilladt. (F.eks. flammehæmmende bomuld, gammel branddragt eller svejse-overall.

Dansk Garden Tractor Pulling