Referater

Referat fra Dgtp´s generalforsamling 19/10 – 2019.

Punkt 1 Valg af dirigent:
Trine Puk Jensen.

Punkt 2 Valg af referent og stemmetællere:
Per Høier og Matthew Williamson.

Punkt 3 Bestyrelsens beretning:
Sæsonen startede op med lidt problemer, men alt i alt har det været en god sæson uden et eneste aflyst stævne. Alt er godt, og folk virker til at være tilfredse.

Punkt 4 Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf: Bestyrelsen har fundet ud af at vi i en forening som denne sagtens kan nøjes med at bruge bilagskontrollant i stedet for revisor. En af grundene til vi gerne vil bruge bilagskontrollant frem for revisor er at det er et problem at nå at sende hele regnskabet frem og tilbage hvert år mellem regnskabsårets afslutning og vores generalforsamling. De fremmødte på generalforsamlingen godkendte at vi gør det på denne måde.
Alle i foreningen kan til enhver tid bede om at få lov til at se regnskabet samt alle bilag. Regnskabet viser et underskud, men det underskud er kun opstået fordi vi fra bestyrelsens side har valgt at afskrive et beløb på slæden og lastbilen så de ikke står opført i regnskabet som værende mere værd end de i virkeligheden er. Havde vi ikke lavet den afskrivning så havde der været et overskud. Afskrivningerne har ingen betydning for kassebeholdningen, der er stadig penge på bankkontoen.
Bilagskontrollanter på denne generalforsamling: Trine Puk Jensen og Allan Nikolajsen har sammen med kasseren godkendt og fremlagt regnskabet for de fremmødte.
Forslag om at vi evt. fremover kan lave en stillestående forsikring på lastbilen i de måneder den ikke skal bruges. Bestyrelsen undersøger hvilken besparelse der er på det.

Punkt 5 Indkomne forslag:
Ingen forslag, men Lis spørger ind til hvad der skal på vores hjemmeside da hun og René nu får adgang til den så vi kan få lidt mere liv i den i form af de billeder og film de laver til stævnerne. Svaret til Lis og René er at de vælger det bedste ud til hjemmesiden, og de bestemmer hvornår de vil skifte ud der inde.

Punkt 6 Godkendelse af kontingent:
400 kr for par
250 kr for enkelt
150 kr for børn under 16 år
Kontingent er Godkendt.

Punkt 7 Valg af Bestyrelsesmedlemmer:
Personer som genopstiller: Jesper Hammer, Morten Villesen og Brian Dahl Larsen
Personer som opstiller: René Winkler Ferslev og Tobias Kirkegaard Thomsen
Personer som fortsat er i bestyrelsen: Claus Christensen og Kim Buus.
Stemmefordeling:
Jesper Hammer 31 stemmer
René W. Ferslev 31 stemmer
Morten Villesen 29 stemmer
Tobias K. Thomsen 26 stemmer
Brian Dahl Larsen 11 Stemmer.

Bestyrelsen har umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Kim Buus
Næstformand: Claus Christensen
Kasserer: Jesper Hammer
Sekretær: René W. Ferslev
Menig medlem: Morten Villesen
1. Suppleant: Tobias K. Thomsen
2. Suppleant: Brian Dahl Larsen.

Punkt 8 Valg af revisor/bilagskontrollant:
Bestyrelsen vælger en eller to bilagskontrollanter på næste generalforsamling (Se også punkt 4).

Punkt 9 Anden afstemning om hvorvidt man kan stemme via fuldmagt til generalforsamlingen:
29 stemmer for og 2 stemmer imod. For andet år i træk er afstemning via fuldmagt godkendt, og derfor tilføjes dette nu til vores vedtægter.

Punkt 10 Evt. ændringer eller tilføjelser til vores generelle regler:
Der er lidt snak om bur på 350 kg stock, er det et krav fra forsikringen eller ej eftersom det kun er Danmark der kører med bur i denne klasse?

Skal man have lange ærmer og lange bukser på i lukket ryttergård? Og er det forsikringen der kræver det?

Punkt 21, 24 og 35 i generelle regler skal enten slettes eller omformuleres.

Kan man evt. lave et bedre overblik over regelsættet, feks med overskrifter der gør det nemmere at finde lige præcis den regel man leder efter?

Der efterlyses også en form for information (evt et lille lamineret ark) til banedommere hvor der står lidt om hvad man skal huske at være opmærksom på, samt de mest nødvendige regler.

Bestyrelsen kigger på alle ovenstående punkter/forslag, samt forsikringen kontaktes for at undersøge til bunds hvilke ting der er et krav fra dem for at man er forsikret.

Der bliver spurgt om hvad FF egentlig betyder, og flere byder ind med forklaring. FF betyder egentlig + 10 meter.
Så hvis man kører 70 meter, så er FF 80 meter, og kommer flere traktorer der ud, så køres der dobbelt pull off.

Punkt 11 Arbejdsdag slæde/lastbil:
Familien Villesen tager sig af lastbilen som også skal til syn om kort tid.
Bestyrelsen beslutter hvem og hvor slæden skal serviceres, men der er formentlig ikke mere arbejde på den end at bestyrelsen selv kan klare det.

Punkt 12 Syn af traktorer og koblingssyn:
Koblingssyn bliver i Fjelstervang (Ole finder en dato og melder ud). Syn af traktorer i Hedensted og Thy (Allan og Thy finder dato og melder ud).

Punkt 13 Stævner 2020:
Vi har fået en mail fra Græsted der meget gerne vil have os til Sjælland igen i 2020, og størstedelen af de fremmødte vil gerne køre den lange tur for at deltage i et stævne.

Fjelstervang 22/5 – 2020
Græsted en af følgende dage 30,31/5 eller 1/6 – 2020
Thisted 6/6 – 2020
Hedensted 20/6 – 2020

Fjelstervang er muligvis interesseret i et stævne mere omkring August måned.

Hedensted vil gerne have os til sidste DM i sæsonen, stævnet bliver kørt som et Night Pull stævne, og datoen kommer når vi har de øvrige stævner på plads.

Udover det ser bestyrelsen på andre stævner.

Fjelstervang er muligvis interesseret i at afholde EM i 2022/2023. De er klar til at tage opgaven hvis de har kapacitet til så stort et stævne. Ole tjekker op på det, og drøfter mulighederne med bestyrelsen.

Punkt 14 Sponsoraftale med OK:
Giv den endelig gas. Kender i nogen der har lyst til at støtte os hver gang de tanker, køber el, eller via ok´s mobilabonnement så kontakt endelig bestyrelsen eller find oplysninger om aftalen på vores hjemmeside eller facebookside.

Punkt 15 EVT.:
Festudvalget har planer om at arrangere en fest i slutningen af Februar/starten af Marts. Størstedelen af de fremmødte synes det er en rigtig god ide.

Der kom også et spørgsmål om hvordan de forskellige klasser skal køres og hvordan de skal mixes? Indtil vi ved hvor mange traktorer der bliver tilmeldt i de forskellige klasser er det svært at svare på, så vi må samle op på det når vi ved mere.

Referat fra generalforsamlingen 27/10-2018

Dansk Garden Traktor Pulling – Valg af dirigent faldt på Lis Stenstrup.

Valg af stemmetællere: Steffen Trost og Claus Dreier.
Valg af referent:

Bestyrelsens beretning af året der gik:

Sæson 2018 må siges at have budt på lidt af hvert af både op og nedture. En sæson der har været præget af aflyste stævner og faktisk ret gode stævner. Vi mener at kunne se tilbage på en sæson som i langt de fleste tilfælde har været godkendt, men hvor der også er plads til forbedringer. Vi vil i den kommende sæson arbejde ben hårdt på at udbedre de fejl og mangler der har været i indeværende sæson og rette dem efter bedste evne. I henhold til regnskabs året 2018 for DGTP har vi haft et meget meget lille men trods alt overskud på hele 160,49 kr. Hvilket vil sige at der ikke er meget at drive en forening på. Det er vi simpelthen nød til at se om vi ikke kan få ændret på. Vi vil derfor se i det kommende år om ikke vi kan forhandle os til nogle sponsorere som også kan hjælpe os med at forbedre denne økonomi.

Indkommende forslag:

Kim Bjerggaard kom med et forslag om at kontingent for alle bliver sat til 50 kr istedet for som nu med 3 forskellige priser. Det vil være lettere at holde styr på samt mulighed for flere der vælger at ville støtte os. De manglende indtægter lægges på DM tilmelding og syns gebyr da der fremover også skal vælges en lokalforening når man melder sig ind i DTP vil det give mere mening.

Der blev selvfølgelig stemt om hvad folk mente om forslaget. flere tallet stemte nej til dette forslag. Kontingent ændringsforslag blev ikke vedtaget.

Fastlæggelse af kontingent, Syn og DM tilmelding

Priserne for et års Kontingent vil frem over være således:

– 400.- for par medlemmer.

– 250.- for enlig medlem.

– 150.- for børn u. 16 år.

Fuld medlemskab vil fremover kun kunne købes igennem DGTP. Det vil sige at igennem DTP kan man som noget nyt købe sig til et støtte medlemskab for 50.-kr

Syns gebyr og DM tilmelding:

– Syn 350.-

– DM 350.-

Vi har valgt at hæve priserne på syn og DM da vi mener at det er traktorene der slider på grejet og ikke medlemmerne der slider på grejet.

Valg af bestyrelses medlemmer:

Morten Christensen og Brian Dahl Larsen stilede op til valg i bestyrelsen. Sammen med Kim Buus , Claus Christensen og Morten Villesen som var på genvalg. Stemmerne blev fordelt således.

1) Kim Buus med 36 stemmer.

2) Claus Christensen med 36 stemmer.

3) Brian Dahl Larsen med 36 stemmer.

4) Morten Villesen 34 stemmer.

5) Morten Christensen 2 stemmer.

Vi siger velkommen til Brian Dahl Larsen i den nye bestyrelse og håber på et godt samarbejde. Den nye bestyrelse satte sig sammen efter generalforsamlingen og snakkede om hvilke poster de forskellige medlemmer skulle have tildelt.

Formand: Henrik Klindt (ikke ændret).

Næst Formand: Kim Buus (ny næstformand).

Kassere: Jesper Hammer (ikke ændret).

Sekretær: Per Høier (ikke ændret).

Menig: Claus Christensen (ny mening).

Suppleant: Morten Villesen (ikke ændret).

Suppleant: Brian Dahl Larsen (ny suppleant).

Valg af revisor:
Vores revisor var til dato Margrete Sandberg. Vi skulle på generalforsamlingen også vælge ny revisor. Valget gik enstemmig på at Margrete Sandberg igen skulle stå med vores regnskab, da hun har gjort det så fornemt til dato. Så dette fik hun lov at forsætte med 🙂.

Arbejdsdag på slæde og lastbil:
Vi snakkede kort om arbejdsdag på slæde og lastbil. Vi i bestyrelsen mener ikke der er mere end småting, klargøring og vedligeholdelse end vi selv kan klare skærene i bestyrelsen.

Stævner 2019:
Vi kan med glæde allerede nu fastsætte et par datoer for sæsonen 2019

Prøvetræk Hedensted 27/4-2019

DM Hedensted 29/6-2019

DM Fjelstervang 31/5-2019

EM/DM Brande 7+8/9-2019

Der vil i bestyrelsen selvfølgelig blive arbejdet ben hårdt, på at indsamle endnu flere stævner. Skulle der være andre der kan trække i et par tråde, for at få flere stævner til. Er I selvfølgelig velkomne til at byde ind.
Og til alle andre, der kan trække i et par tråde og hjælpe til. Er selvfølgelig velkommende til at melde sig.

Eventuelt:
Under emnet eventuelt, blev der virkelig snakket om vidt og bredt.

Angående punktet om indkaldelse til generalforsamling, blev der for anden gang stemt ja til, at dette skal gøres på forenings hjemmeside og facebook gruppe fremover. Dette vil nu blive skrevet ind i vedtægterne. 

Der kom f.eks et forslag op om at foreningen selv skulle investere i et video kamera. Bestyrelsen kom frem til at dette forslag vil blive  overvejet til næste sæson.

Derudover fik vi snakket flagdommere, dommere og Indpisker til sæsonen 2019. Vi kan allerede nu fastlægge, at der er flere disse poster der er besat til hele sæsonen.

Flag dommer:
350kg Stock:
Allan Nikolajsen start dommer.
Jan Pedersen slut dommer.

500kg Modificeret:
Jesper Hammer start dommer.
Morten Christensen slut dommer.

Indpisker til hele sæsonen: Lene Hammer

Der blev ligeledes talt om syns datoer. Også alle disse datoer er allerede nu fast lagt:

Koblings Syn: Til 600kg Compact Diesel og 600kg Modificeret (sted ikke fastlagt endnu) 12/1-2019

Generel Syn for Traktorer: ved Team Thy Power i Thy 30/3-2019 kl 10.00

Generel Syn for Traktorer: ved Løsning Vvs og Team Brutalis 13/4-2019 kl 10.00

Der vil selvfølgelig komme mere omkring de forskellige datoer på DGTPs hjemmeside og facebook gruppe.

Der har også været lidt debat om hvor vidt man skulle have lov til at stemme via en fuldmagt, ifølge vores vedtægter. I tilfælde at man ikke kan møde op til generalforsamling. Afstemningen lød på om man skulle have lov til at stemme via en fuldmagt. Dette emne er noget vi skal stemme om over to general forsamlinger i henhold til ikke mindre end to advokater. Den første afstemning bød på en enstemmig ja for at man godt må stemme via fuldmagt og så er det bare at vente til næste års general forsamling før vi kan påføre dette i vores vedtægter.

Til slut er der bare at sige, Rigtig mange tak for god ro og orden og et godt puller år håber vi ses igen til næste år.

vh Bestyrelsen.

Dansk Garden Tractor Pulling