Referater

Referat fra generalforsamlingen 27/10-2018

Dansk Garden Traktor Pulling – Valg af dirigent faldt på Lis Stenstrup.

Valg af stemmetællere: Steffen Trost og Claus Dreier.
Valg af referent:

Bestyrelsens beretning af året der gik:

Sæson 2018 må siges at have budt på lidt af hvert af både op og nedture. En sæson der har været præget af aflyste stævner og faktisk ret gode stævner. Vi mener at kunne se tilbage på en sæson som i langt de fleste tilfælde har været godkendt, men hvor der også er plads til forbedringer. Vi vil i den kommende sæson arbejde ben hårdt på at udbedre de fejl og mangler der har været i indeværende sæson og rette dem efter bedste evne. I henhold til regnskabs året 2018 for DGTP har vi haft et meget meget lille men trods alt overskud på hele 160,49 kr. Hvilket vil sige at der ikke er meget at drive en forening på. Det er vi simpelthen nød til at se om vi ikke kan få ændret på. Vi vil derfor se i det kommende år om ikke vi kan forhandle os til nogle sponsorere som også kan hjælpe os med at forbedre denne økonomi.

Indkommende forslag:

Kim Bjerggaard kom med et forslag om at kontingent for alle bliver sat til 50 kr istedet for som nu med 3 forskellige priser. Det vil være lettere at holde styr på samt mulighed for flere der vælger at ville støtte os. De manglende indtægter lægges på DM tilmelding og syns gebyr da der fremover også skal vælges en lokalforening når man melder sig ind i DTP vil det give mere mening.

Der blev selvfølgelig stemt om hvad folk mente om forslaget. flere tallet stemte nej til dette forslag. Kontingent ændringsforslag blev ikke vedtaget.

Fastlæggelse af kontingent, Syn og DM tilmelding

Priserne for et års Kontingent vil frem over være således:

– 400.- for par medlemmer.

– 250.- for enlig medlem.

– 150.- for børn u. 16 år.

Fuld medlemskab vil fremover kun kunne købes igennem DGTP. Det vil sige at igennem DTP kan man som noget nyt købe sig til et støtte medlemskab for 50.-kr

Syns gebyr og DM tilmelding:

– Syn 350.-

– DM 350.-

Vi har valgt at hæve priserne på syn og DM da vi mener at det er traktorene der slider på grejet og ikke medlemmerne der slider på grejet.

Valg af bestyrelses medlemmer:

Morten Christensen og Brian Dahl Larsen stilede op til valg i bestyrelsen. Sammen med Kim Buus , Claus Christensen og Morten Villesen som var på genvalg. Stemmerne blev fordelt således.

1) Kim Buus med 36 stemmer.

2) Claus Christensen med 36 stemmer.

3) Brian Dahl Larsen med 36 stemmer.

4) Morten Villesen 34 stemmer.

5) Morten Christensen 2 stemmer.

Vi siger velkommen til Brian Dahl Larsen i den nye bestyrelse og håber på et godt samarbejde. Den nye bestyrelse satte sig sammen efter generalforsamlingen og snakkede om hvilke poster de forskellige medlemmer skulle have tildelt.

Formand: Henrik Klindt (ikke ændret).

Næst Formand: Kim Buus (ny næstformand).

Kassere: Jesper Hammer (ikke ændret).

Sekretær: Per Høier (ikke ændret).

Menig: Claus Christensen (ny mening).

Suppleant: Morten Villesen (ikke ændret).

Suppleant: Brian Dahl Larsen (ny suppleant).

Valg af revisor:
Vores revisor var til dato Margrete Sandberg. Vi skulle på generalforsamlingen også vælge ny revisor. Valget gik enstemmig på at Margrete Sandberg igen skulle stå med vores regnskab, da hun har gjort det så fornemt til dato. Så dette fik hun lov at forsætte med 🙂.

Arbejdsdag på slæde og lastbil:
Vi snakkede kort om arbejdsdag på slæde og lastbil. Vi i bestyrelsen mener ikke der er mere end småting, klargøring og vedligeholdelse end vi selv kan klare skærene i bestyrelsen.

Stævner 2019:
Vi kan med glæde allerede nu fastsætte et par datoer for sæsonen 2019

Prøvetræk Hedensted 27/4-2019

DM Hedensted 29/6-2019

DM Fjelstervang 31/5-2019

EM/DM Brande 7+8/9-2019

Der vil i bestyrelsen selvfølgelig blive arbejdet ben hårdt, på at indsamle endnu flere stævner. Skulle der være andre der kan trække i et par tråde, for at få flere stævner til. Er I selvfølgelig velkomne til at byde ind.
Og til alle andre, der kan trække i et par tråde og hjælpe til. Er selvfølgelig velkommende til at melde sig.

Eventuelt:
Under emnet eventuelt, blev der virkelig snakket om vidt og bredt.

Angående punktet om indkaldelse til generalforsamling, blev der for anden gang stemt ja til, at dette skal gøres på forenings hjemmeside og facebook gruppe fremover. Dette vil nu blive skrevet ind i vedtægterne. 

Der kom f.eks et forslag op om at foreningen selv skulle investere i et video kamera. Bestyrelsen kom frem til at dette forslag vil blive  overvejet til næste sæson.

Derudover fik vi snakket flagdommere, dommere og Indpisker til sæsonen 2019. Vi kan allerede nu fastlægge, at der er flere disse poster der er besat til hele sæsonen.

Flag dommer:
350kg Stock:
Allan Nikolajsen start dommer.
Jan Pedersen slut dommer.

500kg Modificeret:
Jesper Hammer start dommer.
Morten Christensen slut dommer.

Indpisker til hele sæsonen: Lene Hammer

Der blev ligeledes talt om syns datoer. Også alle disse datoer er allerede nu fast lagt:

Koblings Syn: Til 600kg Compact Diesel og 600kg Modificeret (sted ikke fastlagt endnu) 12/1-2019

Generel Syn for Traktorer: ved Team Thy Power i Thy 30/3-2019 kl 10.00

Generel Syn for Traktorer: ved Løsning Vvs og Team Brutalis 13/4-2019 kl 10.00

Der vil selvfølgelig komme mere omkring de forskellige datoer på DGTPs hjemmeside og facebook gruppe.

Der har også været lidt debat om hvor vidt man skulle have lov til at stemme via en fuldmagt, ifølge vores vedtægter. I tilfælde at man ikke kan møde op til generalforsamling. Afstemningen lød på om man skulle have lov til at stemme via en fuldmagt. Dette emne er noget vi skal stemme om over to general forsamlinger i henhold til ikke mindre end to advokater. Den første afstemning bød på en enstemmig ja for at man godt må stemme via fuldmagt og så er det bare at vente til næste års general forsamling før vi kan påføre dette i vores vedtægter.

Til slut er der bare at sige, Rigtig mange tak for god ro og orden og et godt puller år håber vi ses igen til næste år.

vh Bestyrelsen.

Dansk Garden Tractor Pulling