Referater

Generalforsamling 2023
1 – Valg af dirigent Per Høier
2 – Stemmetællere, Bilags konsulent, Referent
Stemmetæller – Cristine og Michael
Bilag – Jesper
Referent – Noah
3 – Bestyrelsens beretning
Sæsonen er foregået forholdsvis fint med lidt små ting undervejs. Ingen kritik under EM men derimod ros fra udlandet og ETPC. Dog med mangel på planlægning hvilket gav en smule kaos da der ikke var styr på noget fra DTP´s side. Kim Buus og Jesper Hammer forsøgte sig med aftaler og planlægning ifht EM men DTP ønskede ikke at snakke med DGTP. Der var opfordring til at forsøge endnu engang på samtale med DTP, men vi må konkludere det stadig ikke er muligt at føre en samtale mellem DGTP og DTP. Dansk Slæde team gjorde det godt på trods for kort varsling.
Thisted – Brok over besvær med at få os ned ad banen. Dog havde de store også problemer. Thisted vil gerne se os igen i 2024
Græsted – Bane var ikke optimal for anden gang i streg, de ville ikke lytte og derfor har vi måtte takke af for dem.
Der er kommet et par nye medlemmer hvilket er fremskridt. Bestyrelsen er generelt godt tilfredse til trods for den situation vi som forening står i.
Stævner for næste sæson – 3 indtil videre dog er der et par stævner som er i snak
4 – Fremlæggelse af regnskab
Gaver og bidrag – Med vores aftale ved OK har vi fået/Tjent 1400kr, Tobias og Mads har været ude og at måle og har tjent foreningen 3000kr
DTP skylder stadig penge, men de første lyder til at være på vej. Vi mangler penge for nogle år men der skal og vil blive samlet op på det.
5 – Godkendelse af kontingent
Forslag – Kontingentet hæves med 400kr i DGTP. Pr. person (Forslaget er godkendt og træder i kraft for næste sæson.

Par 1200kr

Enlige 650

Børn 550kr
6 – Indkommende forslag
Flagdommere – Vi skal have folk til at tage flere poster, bestyrelsen er træt af vi står alene og ingen hjælper til.
28-10-2023
7 – Valg af bestyrelse samt suppleanter
Hvem stiller op til bestyrelse

Hans Villesen

Noah Buus

Per Høier

Morten Villesen

Rasmus Sorgenfri
Hvem er valgt

Hans Villesen 19

Rasmus Sorgenfri 18

Per Høier 15
Suppleanter

Morten Villesen 13

Noah Buus 13
8 – Generelle regler
9 – Vedligehold og gennemgang af materiel

Slæden skal skilles af og gennemgås ifølge slæde reglementet
10 – Slædeteam, Syns folk og ETPC samt øvrige poster
Slædeteam
Slædeteam –– Ole Aagaard/Team BOle Aagaard/Team Blue Fighter lue Fighter og Viktor Williamsonog Viktor Williamson
ETPC – Otto, der skal oplæres en ny
Indvejning – Thy Power
Syns folk – Henrik Klindt, Claus Christensen og Otto
11 – Stævner og Syn 2023

Koblingssyn 11/2 2024 (Thy Klokken 10.00)

Syn – Claus Christensen (30/3-2024 kl10,00)
Stævner
Evt et DM i Gamst og Løkken

Prøvetræk (Gamst?)

9/5 Fjelstervang

1/6 Thisted (Indvejning 08.00)

15/6 Hundborg

Jerslev 29/6 (Måske)

24/8 Uggelhuse

12 – Mål samt ambitioner for DGTP´s Fremtid
At få flere folk med i foreningen, vi skal ud at vise maskinerne frem og trække folk til. Få vist foreningen frem og hvad vi står for, pr ville være en mulighed bla video og billeder.
13 – Evt
Nye klasser

600kg Alky (Metanol)
Årets…

Guttermand – Lene Hammer 12

Fighter/Puller – Lasse Hammer 18

28/10/2023

Generalforsamling 2022 – Valg af dirigent – Kim Buus – Valg af stemmetællere – Matthew og Jesper Hammer – Bilags kontrollant – Jesper Hammer – Referent – Noah Buus Beretning Bestyrelsen gennemgår beretningen. Stævne evaluering og gennemgang af sæsonen. Thisted og Græsted vil begge se os igen til kommende sæson. Uggelhuses havetraktor folk er blevet mere fanget af DGTP og var positiv over vores stævne. Bemanding af poster Det er et problem at finde folk der kan tage poster. Flag, laser, overdommer osv. Bestyrelse kigger på automatisk laseropmåling for at strege en post af. Slæde ifht og EM Slæden skal klargøres til EM som muligvis afholdes i brande 2023. Slæden skal synes og der skal indsendes godkendelse. Der mangler en der kan ligge navn til slæden. Der skal være logbog for slæde ”Indstilling” som skal fremvises. Almen gennemgang af slæden og klargøring. Bremser skal gåes efter og testes. Otto skal indsende papirer inden nytår. ETPC – DTP – DGTP ETPC og DGTP. Ingen kommunikation fra ETPC´s side. Kommunikationen med os har ETPC en ide om skal foregå igennem DTP hvilket er hovedorganisationen. Vi hører intet fra DTP og ETPC vil ikke kommunikere med os. Det volder problemer. Fremlæggelse af regnskab Regnskabet gennemgået med overskud på 35.382kr Vi skal arbejde os imod at kun bruge mobilepay så regnskab er nemmest at føre. Godkendt. Godkendelse af kontingent + Syn og DM Gebyr Vi fastholder kontingenterne og godkender priserne. 400kr par – 250kr enlige – 150kr barn Fortsætter med 350kr for syn på de givende synsdage og dobbelt op uden for synsdagene – 700kr Hvis man syner uden for synsdage skal der foregå aftale med synsmand på forhånd. DM Gebyr 350kr. Der blev snakket om mulighed for betaling af stævner hvis nødvendigt ifht regnskabet. Indkommende forslag – Noah – Få snakket igennem hvad vi gør for at få sat op og dele poster ud. Evt mødetid endnu tidligere end vi plejer og få snakket igennem hvordan vi løser problemerne. Flagdommeroplæring evt på skrift. Evt fjerne overdommer og siger start og slut dommer de er ”overdommere” Konklusion – Vi tager en oplæring i Flagdommer/overdommer på køremøder og vi laver forlængede køremøder for folk forstår det. – Noah – Måden vi snakker til hinanden på og respekt samt forståelse for en dommers beslutning. Ingen usportslig optræden. – Slæde gearing. Der mangler at blive ført logbog for at kunne få godkendt slæden og kende den til opsætning til stævner. – Lene Hammer – Kommunikations system, forslår Head set Valg af bestyrelsesmedlemmer – Viktor Williamson – Niels Thomsen Suppleanter – Lis – Morten V. Generelle regler – Punkt 10 – Hvor mange skal få lov at følges med traktoren i ryttergården? Alle dem der er medlem eller 2 mand + køre. Og hvad hvis man kommer 4 mand om 1 traktor og 2 af dem så passer en post. Punkt 10 slettes og Punkt 19 omformuleres. – Lukket ryttergård og bane areal hører sammen og der hedder det 2 mand + fører. Der skal kunne vises gyldigt medlemskab i lukket areal. I lukket areal skal der være godkendt/passende tøj. Åbent må der færdes alle dem der vil, med og uden medlemskab i det tøj man vil. TRAKTORER MÅ KUN STARTES I LUKKEDE AREALER (BANE OG LUKKET RYTTERGÅRD) – Punkt 11. Det gælder også lukket ryttergård – Punkt 13. Der skal defineres om hvor hvidt klassen kan få ændret en gearing eller om der menes om en klasse skal aflyses. – Punkt 14. SLETTES – Punkt 15. Diskvalifikationens længde besluttes af bestyrelsen – Punkt 19 + Lukket ryttergård – Punkt 22 Der skal tilføjes blå flag ved pull off Vedligehold og gennemgang af materiel og slæde – Der skal laves lidt af hvert på slæde og lastbil. Slæden skal klargøres til godkendelse til næste år. Otto skal bruge informationer og der skal laves logbog over stævnerne og gearingerne. – Lastbil bagerste vange i kassen skal laves inden syn. Koster 18.000kr DEN GÅR IKKE GENNEM SYN IGEN UDEN VANGEN BLIVER LAVET. Miljøzoner? Generel service på lastbilen inden næste sæson. – Nye cylindere til slæde +5000kr Slædeteam, synsfolk, ETPC-repræsentant og øvrige poster – Slædeteam – Fælles – Synsfolk – Claus og Otto – ETPC-repræsentant – Matthew og Otto – Øvrige poster – Kontakt DTP for at vide hvad de vil med os generelt og for at vide hvordan vi får vores slæde tilmeldt deres syn. Evt deres egen dag Brande hvor der er slæde syn. – Jesper Hammer, Kim Buus og Tobias Thomsen vil gerne hjælpe til med et EMudvalg + uafsluttede aftaler og planer med DTP – Indvejning fortsætter med Thy Teamet. Stævner og syn 2023 – Koblings syn – 11/2 Thy – Syn af Traktor – Thy og Sønderjylland. Dato og tider kommer. – Stævner – Uggelhuse prøvetræk – 2 stk Uggelhuse – 2 stk? Sjælland – 28/5 og evt. i september – 1 stk Thisted – 3/6. Indvejning klokken 08.00 start klokken 10.00. – 1 stk Fjelstervang 19/5? – Jerslev marked 24/6? – Kontakt Rønbjerg start august? Mål og ambitioner samt PR for DGTP – At blive set noget mere og fange flere medlemmer ved evt at vise os frem til diverse markeder. – Facebook og diverse sociale medier skal bruges mere – Videoer og promovering Evt. – Flagdommer sløset, der mangler mere oplæring og forståelse af hvad en flagdommer skal se og gøre. Som flagdommer vil der være nødvendighed for forståelse og at man er vågen. Kommunikation mangler og det vil være en nødvendighed for at få det til at fungere – Jesper Vandrepokaler – Årets Guttermand – Otto for at have taget en ny mand med i foreningen og taget imod ham. – Årets Puller – Thy Teamet – Årets Bommert – Otto da han brugte et par stævner på at finde rigtige gear.

Referat af DGTPs ekstraordinære generalforsamling den  23/10-21

1. Valg af dirigent:

Ole Villesen.

2. Valg af stemmetæller og referent:

Matthew Williamson, Lasse Hammer

3. Afstemning om ændring af vedtægt § 4.

Ønskes ændret så kasserer-opgaverne fremover kan varetages af andre end bestyrelsen:

– Flertallet stemmer for at denne paragraf ændres så regnskabet / kassererposten kan varetages af en person uden for bestyrelsen/ foreningen.

4. Afstemning om ændring af vedtægt § 4

Ønskes ændret så suppleanter vælges ved afstemning efter bestyrelsesvalget:

– Flertallet stemmer igen for at denne paragraf ændres.

5. Afstemning om ændring af vedtægt § 9

Ønskes ændret ifht afvikling af aktiver ved foreningens ophør:

– Noah forklarer at, hvis bestyrelsen / foreningens eksistens ophører vil alt inventar overgå til DTP.

– Der foreslås at der skal holdes en auktion blandt medlemmerne af alt udstyr i foreningen, og må der komme et overskud ud af dette, skal det gå til velgørenhed.

– Forslag om en nye forening til at overtage DGTP.

– Der stemmes om ved ophør af foreningen DGTP vil alt overskud gå til støtteforeningen Hedensted Pulling arena

– Flertallet stemmer for denne ændring.

VEDTAGET: Ved tilfælde af DGTP ophører, så bortauktioneres foreningens materialer blandt de tilbageværende medlemmer. Overskud overføres til støtteforeningen for Hedensted Pulling Arena. Ved tilfælde af denne forening ikke eksistere går overskuddet til Kræftens Bekæmpelse.

6. Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag kommet til denne ekstraordinære generalforsamling

Formanden takker pænt af for opbakning fra medlemmerne om disse ændringer

Referat af DGTP’s ordinere generalforsamling d. 23/10-21

1. Valg af dirigent:

Ole Villesen

2. Valg af stemmetællere, bilagskontrollanter og referent:

Stemmetæller – Matthew Williamson og Lasse Hammer

kontrollanter – Mads Frandsen og Hans Villesen

3. Bestyrelsens beretning:

Formanden fortæller kort om 2020 som desværre stod i corona’s tegn, men inden sin store fremtræden har vores slæde modtaget en ordentlig ombygning, så den kunne blive godkendt til sæsonen 2020. Trods corona fik vi afviklet en for sjov dag i Thy, hvor Mike Andersen lejede DGTP’s slæde. Økonomien i foreningen ser ikke alt for godt ud, men der er overskud trods alt. Overskuddet er dog ikke nok til at holde foreningen kørende på den lange bane, så vi mangler medlemmer i foreningen.

EM 2019 – Samarbejdet med DTP omkring EM forløb ikke godt, da kommunikationen mellem DGTP og DTP nærmest ikke var tilstede, vi skulle selv sørge for alt. Formanden har herefter kontaktet tidligere formand i DTP om evt. bedre samarbejde – her bliver vi mødt af forståelse og ønske om bedre samarbejde.

Vi har yderligere fået undersøgt hvad de 8.000 kroners forsikring dækker ved DTP, samt hvad de 400 kr. pr. mand vi betaler i støttebeløb går til. Det viser sig at vi ikke er dækket af den forsikring vi betaler 8.000 kr. til årlig, og de 400 kr. har vi ikke kunne få svar på hvad går til. Formanden har herefter selv snakket med TopDanmark for at få ovennævnte bekræftet, hvilket de bekræfter, vi er ikke dækket af forsikringen. I samme ombæring har vi fået lavet vores egen forsikringen igennem TopDanmark, udenom DTP. Kasserer og formand tog i feb. 2020 et møde med næstformand (på dette tidspunkt) Kim Bjerregard i DTP, om et forslag om ændring af DGTPs medlemsgebyret til DTP. De blev her mødt af forståelse vedr. forslaget, der skulle udarbejdes en mail med forslaget og sendes til DTP, som ville tage det op. Pågældende forslag kom ikke igennem, pga. valg af helt ny bestyrelse i DTP, herefter har der været kontakt til DTPs kassere med forslaget, hvor det blev blankt afvist.

Efterfølgende tager DGTPs formand kontakt til den nye bestyrelse i DTP, af flere omgange vedr. forslaget, dog uden held. Efter en rum tid kommer der en besked fra DTPs formand, med forklaringen; at der ikke kan tages stilling til ovenstående før der er generalforsamling.

Vi kan ikke blot melde os ud af DTP / stoppe betalingen hertil, da det er et krav at vi er medlem af DTP for at kunne være en del af ETPC.

Slæden – Denne har vi (efter utallige forespørgsler, og ubesvarede mails) langt om længe fået synet / godkendt, som en “sølvslæde”. Med to dages varsel fra ETPC kunne vi få synet slæden i Brande sammen med DTPs slæder i juni måned 2021. Her tog Matthew og Michael, med den korte varsel ned for at vise slæden frem.

Stævner – Vi har i sæson 2021 være nødsaget til at have brugerbetalte stævner for at vi kunne komme ud og køre mere end 2 stævner, hvilket har været en succes med opbagning af alle chaufføre i foreningen. Der har været snak om at baneforholdene i 2021 ikke har været de bedste, dertil fortæller formanden at nogle af de pågældende stævner har være aftalt / handlet i hus i 11. time.

Alt i alt har 2021 været en vellykket sæson med mange nye tiltag og forhandlinger, trods et skrabet budget.

4. 2. afstemning om forslag til vedtægtsændringer (punktet undlades hvis der ikke er flertal ved 1. afstemning.)

Da der var flertal for vedtægtsændringer, er der fortaget en 2. afstemning. Ved 2. afstemning var der igen flertal for vedtægtsændringerne.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse heraf.

Regnskabet blev læst igennem og godkendt af kontrollanter Mads Frandsen og Hans Villesen. Kasseren fremlægger at, vi desværre har et dårligt regnskab i 2020-2021, vi har overskud pga. af div. sponsorater men det kan foreninger ikke overleve på hvert år. Blandt disse sponsorater er : Mike Andersen 10.000, Allan Nicojaisen 5000, blue fighter teamet renovering af lystavle anlæg, Otto køre kvit og frit til møde i Holland, Jesper og Lasses timer på ombygning af slæden kvit og frit. Uden disse havde det set helt anderledes ud. Der er hermed lagt en opgave ud til foreningens medlemmer om hjælp til at ændre beholdningen.

6. Godkendelse af kontingent. (400 kr for par- 250 kr for enlige – 150 kr for børn u/16 år):

Forslag om kontingentet vi betaler til DTP skal betales til vores egen forening i stedet.

Der lyder et forslag på om kontingentet til DGTP skal stige 100 kr på alle 3 muligheder. Dette bliver sat i bero til vi ved mere om kontingentet til DTP.

7. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag var modtaget til bestyrelsen. Der foreslås at der skal mere reklame om DGTP på lastbil samt slæde, så folk ved hvor de skal finde os henne. Der vil blive spurgt en dygtig skiltemager om hjælpen til dette.

Der er i år taget et valg om at have en person til PR arbejde, denne plads tager Line Lykkegaard Sørensen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Personer som genopstiller: Tobias Thomsen

Personer der stiller op: Ole Villesen, Hans Villesen, Niels E. Thomsen, Lis Andersen, Mads Frandsen, Victor Williamson.

Stemme fordelingen:

21 Ole Villesen

21 Hans Villesen

18 Niels E. Thomsen

24 Tobias Thomsen

11 Lis Andersen (suppleant)

13 Mads Frandsen (suppleant)

17 Victor Williamson

Der er efter bestyrelsesmødet kommet en fordeling af de nye folk i bestyrelsen.

9. Generelle regler:

Følgende spørgsmål stilles; om man må bruge sit længste træk, af sine 2 forsøg til pull off, da dette ikke står i de generelle regler. I de foregående år, har det været det sidste træk der gælder.

§32 der skal ”finpudses” hvad er tabt ballast, sikkerhedsudstyr og enhver form for udstyr i denne paragraf.

Evt. tilføjelse eller ny regel om “ryk 6 pladser ned” – Hvis traktoren har problemer ved start, kan man vælge at rykke seks pladser ned, ved at informere overdommer.

Der herskes tvivl om kørsel under blå flag, hvornår man test-trækker inkl. pull off, evt. ny regel under §§ 22-23

Den nye bestyrelse vil tage hånd om disse ændringer.

10. Vedligehold og gennemgang af materiel slæde mm:

Som de foregående år tager Thy Power teamet sig af vedligehold af lastbil.

Den nye bestyrelse skal finde en dato, samt team, som kan sørge for vedligeholdelse af slæde og dokumentere de punkter ETPC kræver overholdt til sæsonstart i 2022. Der skal også kigges på slædens bremser ved dette.

Der ønskes samtaleanlæg, den nye bestyrelse undersøger priser på fem stk. walkier eller lign.

11. Slædeteam 2022:

I 2020-2021 var der et ønske om at have et fast slædeteam, dette blev indført og har været et godt tiltag, med et tilfredsstillende arbejde fra det tidligere slædeteam. Dermed føres tiltaget videre i 2022, og det nye team er følgende:

Fragt/opstilling af lastbil – Patrick og Lis

Slædeteam – Michael, Patrick og Noah

12. Stævner og syn 2022:

5. feb. Koblings syn ved Thy Power

Marts Syn af traktor ved AE maskiner (dato kommer)

14. maj Prøvetræk i Hedensted

27. maj 1. DM i Fjelstervang

4. jun 2. DM i Thisted

18. jun 3. DM i Hedensted

2. jul 4. DM i Uggelhuse

13. aug 5. DM i Rønbjerg

27. aug 6. DM i Uggelhuse

16. sep 7. DM i Hedensted (Night-pulling)

13. Mål og ambitioner samt PR for DGTP:

Vi ønsker mere kontakt med de udenlandske traktorer, dvs. flere stævner ind- som udenlands, hvor alle kan være med. – dette ønske kommer efter at flere udenlandske traktorer var med til nightpull i 2021 med stor succes, og efterfølgende snak lød på at vi var mere end velkomne bla. i sverige, ligesom de er velkomne hos os i danmark.

Mere fokus på PR – derfor er der nu en person sat på PR, for at kunne reklamere mere for de forskellige stævner. Herunder påtænkes reklame på facebook, plakater hængt op i byerne osv.

Mere fokus på at udstille/vise os frem med vores traktorer når vi er til stævnerne, så publikum kan få mere ud af oplevelsen og evt lokke flere medlemmer til på denne måde. Herunder også være bedre til at fortælle og vise vores grej frem til stævner.

Hjemmesiden DGTP skal Lis og Réne have den daglige styring af, dette indebærer at lave små ændringer og oploade mere på siden. Herunder at få et samarbejde op med PR.

14. EVT.:

Årets bommert – Réne/Lis for stuntet i Hedensted, som ender kræver en tur på skadestuen.

Årets guttermand – Kim Buus, for alt det hårde arbejde han har lagt i foreningen.

Årets puller – Daniel Røde, for at blive danmarksmester den første sæson han kører.

Referat fra Dgtp´s generalforsamling 19/10 – 2019.

Punkt 1 Valg af dirigent:
Trine Puk Jensen.

Punkt 2 Valg af referent og stemmetællere:
Per Høier og Matthew Williamson.

Punkt 3 Bestyrelsens beretning:
Sæsonen startede op med lidt problemer, men alt i alt har det været en god sæson uden et eneste aflyst stævne. Alt er godt, og folk virker til at være tilfredse.

Punkt 4 Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf: Bestyrelsen har fundet ud af at vi i en forening som denne sagtens kan nøjes med at bruge bilagskontrollant i stedet for revisor. En af grundene til vi gerne vil bruge bilagskontrollant frem for revisor er at det er et problem at nå at sende hele regnskabet frem og tilbage hvert år mellem regnskabsårets afslutning og vores generalforsamling. De fremmødte på generalforsamlingen godkendte at vi gør det på denne måde.
Alle i foreningen kan til enhver tid bede om at få lov til at se regnskabet samt alle bilag. Regnskabet viser et underskud, men det underskud er kun opstået fordi vi fra bestyrelsens side har valgt at afskrive et beløb på slæden og lastbilen så de ikke står opført i regnskabet som værende mere værd end de i virkeligheden er. Havde vi ikke lavet den afskrivning så havde der været et overskud. Afskrivningerne har ingen betydning for kassebeholdningen, der er stadig penge på bankkontoen.
Bilagskontrollanter på denne generalforsamling: Trine Puk Jensen og Allan Nikolajsen har sammen med kasseren godkendt og fremlagt regnskabet for de fremmødte.
Forslag om at vi evt. fremover kan lave en stillestående forsikring på lastbilen i de måneder den ikke skal bruges. Bestyrelsen undersøger hvilken besparelse der er på det.

Punkt 5 Indkomne forslag:
Ingen forslag, men Lis spørger ind til hvad der skal på vores hjemmeside da hun og René nu får adgang til den så vi kan få lidt mere liv i den i form af de billeder og film de laver til stævnerne. Svaret til Lis og René er at de vælger det bedste ud til hjemmesiden, og de bestemmer hvornår de vil skifte ud der inde.

Punkt 6 Godkendelse af kontingent:
400 kr for par
250 kr for enkelt
150 kr for børn under 16 år
Kontingent er Godkendt.

Punkt 7 Valg af Bestyrelsesmedlemmer:
Personer som genopstiller: Jesper Hammer, Morten Villesen og Brian Dahl Larsen
Personer som opstiller: René Winkler Ferslev og Tobias Kirkegaard Thomsen
Personer som fortsat er i bestyrelsen: Claus Christensen og Kim Buus.
Stemmefordeling:
Jesper Hammer 31 stemmer
René W. Ferslev 31 stemmer
Morten Villesen 29 stemmer
Tobias K. Thomsen 26 stemmer
Brian Dahl Larsen 11 Stemmer.

Bestyrelsen har umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Kim Buus
Næstformand: Claus Christensen
Kasserer: Jesper Hammer
Sekretær: René W. Ferslev
Menig medlem: Morten Villesen
1. Suppleant: Tobias K. Thomsen
2. Suppleant: Brian Dahl Larsen.

Punkt 8 Valg af revisor/bilagskontrollant:
Bestyrelsen vælger en eller to bilagskontrollanter på næste generalforsamling (Se også punkt 4).

Punkt 9 Anden afstemning om hvorvidt man kan stemme via fuldmagt til generalforsamlingen:
29 stemmer for og 2 stemmer imod. For andet år i træk er afstemning via fuldmagt godkendt, og derfor tilføjes dette nu til vores vedtægter.

Punkt 10 Evt. ændringer eller tilføjelser til vores generelle regler:
Der er lidt snak om bur på 350 kg stock, er det et krav fra forsikringen eller ej eftersom det kun er Danmark der kører med bur i denne klasse?

Skal man have lange ærmer og lange bukser på i lukket ryttergård? Og er det forsikringen der kræver det?

Punkt 21, 24 og 35 i generelle regler skal enten slettes eller omformuleres.

Kan man evt. lave et bedre overblik over regelsættet, feks med overskrifter der gør det nemmere at finde lige præcis den regel man leder efter?

Der efterlyses også en form for information (evt et lille lamineret ark) til banedommere hvor der står lidt om hvad man skal huske at være opmærksom på, samt de mest nødvendige regler.

Bestyrelsen kigger på alle ovenstående punkter/forslag, samt forsikringen kontaktes for at undersøge til bunds hvilke ting der er et krav fra dem for at man er forsikret.

Der bliver spurgt om hvad FF egentlig betyder, og flere byder ind med forklaring. FF betyder egentlig + 10 meter.
Så hvis man kører 70 meter, så er FF 80 meter, og kommer flere traktorer der ud, så køres der dobbelt pull off.

Punkt 11 Arbejdsdag slæde/lastbil:
Familien Villesen tager sig af lastbilen som også skal til syn om kort tid.
Bestyrelsen beslutter hvem og hvor slæden skal serviceres, men der er formentlig ikke mere arbejde på den end at bestyrelsen selv kan klare det.

Punkt 12 Syn af traktorer og koblingssyn:
Koblingssyn bliver i Fjelstervang (Ole finder en dato og melder ud). Syn af traktorer i Hedensted og Thy (Allan og Thy finder dato og melder ud).

Punkt 13 Stævner 2020:
Vi har fået en mail fra Græsted der meget gerne vil have os til Sjælland igen i 2020, og størstedelen af de fremmødte vil gerne køre den lange tur for at deltage i et stævne.

Fjelstervang 22/5 – 2020
Græsted en af følgende dage 30,31/5 eller 1/6 – 2020
Thisted 6/6 – 2020
Hedensted 20/6 – 2020

Fjelstervang er muligvis interesseret i et stævne mere omkring August måned.

Hedensted vil gerne have os til sidste DM i sæsonen, stævnet bliver kørt som et Night Pull stævne, og datoen kommer når vi har de øvrige stævner på plads.

Udover det ser bestyrelsen på andre stævner.

Fjelstervang er muligvis interesseret i at afholde EM i 2022/2023. De er klar til at tage opgaven hvis de har kapacitet til så stort et stævne. Ole tjekker op på det, og drøfter mulighederne med bestyrelsen.

Punkt 14 Sponsoraftale med OK:
Giv den endelig gas. Kender i nogen der har lyst til at støtte os hver gang de tanker, køber el, eller via ok´s mobilabonnement så kontakt endelig bestyrelsen eller find oplysninger om aftalen på vores hjemmeside eller facebookside.

Punkt 15 EVT.:
Festudvalget har planer om at arrangere en fest i slutningen af Februar/starten af Marts. Størstedelen af de fremmødte synes det er en rigtig god ide.

Der kom også et spørgsmål om hvordan de forskellige klasser skal køres og hvordan de skal mixes? Indtil vi ved hvor mange traktorer der bliver tilmeldt i de forskellige klasser er det svært at svare på, så vi må samle op på det når vi ved mere.

Referat fra generalforsamlingen 27/10-2018

Dansk Garden Traktor Pulling – Valg af dirigent faldt på Lis Stenstrup.

Valg af stemmetællere: Steffen Trost og Claus Dreier.
Valg af referent:

Bestyrelsens beretning af året der gik:

Sæson 2018 må siges at have budt på lidt af hvert af både op og nedture. En sæson der har været præget af aflyste stævner og faktisk ret gode stævner. Vi mener at kunne se tilbage på en sæson som i langt de fleste tilfælde har været godkendt, men hvor der også er plads til forbedringer. Vi vil i den kommende sæson arbejde ben hårdt på at udbedre de fejl og mangler der har været i indeværende sæson og rette dem efter bedste evne. I henhold til regnskabs året 2018 for DGTP har vi haft et meget meget lille men trods alt overskud på hele 160,49 kr. Hvilket vil sige at der ikke er meget at drive en forening på. Det er vi simpelthen nød til at se om vi ikke kan få ændret på. Vi vil derfor se i det kommende år om ikke vi kan forhandle os til nogle sponsorere som også kan hjælpe os med at forbedre denne økonomi.

Indkommende forslag:

Kim Bjerggaard kom med et forslag om at kontingent for alle bliver sat til 50 kr istedet for som nu med 3 forskellige priser. Det vil være lettere at holde styr på samt mulighed for flere der vælger at ville støtte os. De manglende indtægter lægges på DM tilmelding og syns gebyr da der fremover også skal vælges en lokalforening når man melder sig ind i DTP vil det give mere mening.

Der blev selvfølgelig stemt om hvad folk mente om forslaget. flere tallet stemte nej til dette forslag. Kontingent ændringsforslag blev ikke vedtaget.

Fastlæggelse af kontingent, Syn og DM tilmelding

Priserne for et års Kontingent vil frem over være således:

– 400.- for par medlemmer.

– 250.- for enlig medlem.

– 150.- for børn u. 16 år.

Fuld medlemskab vil fremover kun kunne købes igennem DGTP. Det vil sige at igennem DTP kan man som noget nyt købe sig til et støtte medlemskab for 50.-kr

Syns gebyr og DM tilmelding:

– Syn 350.-

– DM 350.-

Vi har valgt at hæve priserne på syn og DM da vi mener at det er traktorene der slider på grejet og ikke medlemmerne der slider på grejet.

Valg af bestyrelses medlemmer:

Morten Christensen og Brian Dahl Larsen stilede op til valg i bestyrelsen. Sammen med Kim Buus , Claus Christensen og Morten Villesen som var på genvalg. Stemmerne blev fordelt således.

1) Kim Buus med 36 stemmer.

2) Claus Christensen med 36 stemmer.

3) Brian Dahl Larsen med 36 stemmer.

4) Morten Villesen 34 stemmer.

5) Morten Christensen 2 stemmer.

Vi siger velkommen til Brian Dahl Larsen i den nye bestyrelse og håber på et godt samarbejde. Den nye bestyrelse satte sig sammen efter generalforsamlingen og snakkede om hvilke poster de forskellige medlemmer skulle have tildelt.

Formand: Henrik Klindt (ikke ændret).

Næst Formand: Kim Buus (ny næstformand).

Kassere: Jesper Hammer (ikke ændret).

Sekretær: Per Høier (ikke ændret).

Menig: Claus Christensen (ny mening).

Suppleant: Morten Villesen (ikke ændret).

Suppleant: Brian Dahl Larsen (ny suppleant).

Valg af revisor:
Vores revisor var til dato Margrete Sandberg. Vi skulle på generalforsamlingen også vælge ny revisor. Valget gik enstemmig på at Margrete Sandberg igen skulle stå med vores regnskab, da hun har gjort det så fornemt til dato. Så dette fik hun lov at forsætte med 🙂.

Arbejdsdag på slæde og lastbil:
Vi snakkede kort om arbejdsdag på slæde og lastbil. Vi i bestyrelsen mener ikke der er mere end småting, klargøring og vedligeholdelse end vi selv kan klare skærene i bestyrelsen.

Stævner 2019:
Vi kan med glæde allerede nu fastsætte et par datoer for sæsonen 2019

Prøvetræk Hedensted 27/4-2019

DM Hedensted 29/6-2019

DM Fjelstervang 31/5-2019

EM/DM Brande 7+8/9-2019

Der vil i bestyrelsen selvfølgelig blive arbejdet ben hårdt, på at indsamle endnu flere stævner. Skulle der være andre der kan trække i et par tråde, for at få flere stævner til. Er I selvfølgelig velkomne til at byde ind.
Og til alle andre, der kan trække i et par tråde og hjælpe til. Er selvfølgelig velkommende til at melde sig.

Eventuelt:
Under emnet eventuelt, blev der virkelig snakket om vidt og bredt.

Angående punktet om indkaldelse til generalforsamling, blev der for anden gang stemt ja til, at dette skal gøres på forenings hjemmeside og facebook gruppe fremover. Dette vil nu blive skrevet ind i vedtægterne. 

Der kom f.eks et forslag op om at foreningen selv skulle investere i et video kamera. Bestyrelsen kom frem til at dette forslag vil blive  overvejet til næste sæson.

Derudover fik vi snakket flagdommere, dommere og Indpisker til sæsonen 2019. Vi kan allerede nu fastlægge, at der er flere disse poster der er besat til hele sæsonen.

Flag dommer:
350kg Stock:
Allan Nikolajsen start dommer.
Jan Pedersen slut dommer.

500kg Modificeret:
Jesper Hammer start dommer.
Morten Christensen slut dommer.

Indpisker til hele sæsonen: Lene Hammer

Der blev ligeledes talt om syns datoer. Også alle disse datoer er allerede nu fast lagt:

Koblings Syn: Til 600kg Compact Diesel og 600kg Modificeret (sted ikke fastlagt endnu) 12/1-2019

Generel Syn for Traktorer: ved Team Thy Power i Thy 30/3-2019 kl 10.00

Generel Syn for Traktorer: ved Løsning Vvs og Team Brutalis 13/4-2019 kl 10.00

Der vil selvfølgelig komme mere omkring de forskellige datoer på DGTPs hjemmeside og facebook gruppe.

Der har også været lidt debat om hvor vidt man skulle have lov til at stemme via en fuldmagt, ifølge vores vedtægter. I tilfælde at man ikke kan møde op til generalforsamling. Afstemningen lød på om man skulle have lov til at stemme via en fuldmagt. Dette emne er noget vi skal stemme om over to general forsamlinger i henhold til ikke mindre end to advokater. Den første afstemning bød på en enstemmig ja for at man godt må stemme via fuldmagt og så er det bare at vente til næste års general forsamling før vi kan påføre dette i vores vedtægter.

Til slut er der bare at sige, Rigtig mange tak for god ro og orden og et godt puller år håber vi ses igen til næste år.

vh Bestyrelsen.

Dansk Garden Tractor Pulling