Dagsorden

Generalforsamling 27/10-2018 

Tilmelding på sms. 21809050 eller 29910425

Dagsorden til generalforsamling i DGTP

Lørdag d. 27/10 2018 kl. 11.00                                                                              Fursund Hallen Jungetvej 3 Selde 7870 Roslev

Dagsorden iflg. vedtægter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Bestyrelsens beretning, samt godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastlæggelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Kim Bjerggaard – modtager ikke genvalg
 • Kim Buus-modtager genvalg

Suppleanter:

 • Morten Villesen modtager genvalg
 • Claus Christensen modtager genvalg
 1. Valg af revisor
  • Margrethe Sandberg
 1. Godkendelse af ændret indkaldelse til generalforsamling
 2.     Arbejdsdag slæden/lastbil
 3.     Stævner 2019
 4. Evt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest

Lørdag d. 6. oktober 2018 på formand@dgtp.dk

Kun personer med gyldigt medlemskab af DGTP har stemmeret.

Kom i god tid og få købt medlemskort – kontant eller mobilepay

Bestyrelsen

Dansk Garden Tractor Pulling