Dagsorden

Generalforsamling i DGTP

Lørdag den 23/10 – 2021
Bronzevej 3 8940 Randers.
AE maskiner, samme sted som vi afholdte syn

Generalforsamlinger starter når den ekstra-ordinære generalforsamling er gennemført.

Tilmelding til formand senest den 16/10

Dagsorden iflg. vedtægter.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere, bilags kontrollanter og referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. 2. afstemning om forslag til vedtægtsændringer (punktet undlades hvis der ikke er flertal ved 1. afstemning.)
5. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse heraf.
6. Godkendelse af kontingent. (400 kr for par- 250 kr for enlige – 150 kr for børn u/16 år)
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg
Tobias Thomsen og Claus Christensen modtager genvalg
Jesper Hammer ,Morten Villesen og Kim Buus modtager ikke genvalg
9. Generelle regler.
10. Vedligehold og gennemgang af materiel slæde mm
11. Slædeteam 2022
12. Stævner og syn 2022
13. Mål og ambitioner samt PR for DGTP
14. EVT.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 2. Oktober 2021 på formand@dgtp.dk

Kun personer med gyldigt medlemskab af dgtp har stemmeret, så kom i god tid og få købt medlemskab enten kontant eller mobilepay.

Bestyrelsen

Dansk Garden Tractor Pulling