Dagsorden

Dobbelt Ekstra-ordinær generalforsamling i DGTP

 

Lørdag den 14/05 – 2022 Kl 1000

Energivej 23 8722 Hedensted .

Hedensted Pulling Arena, i forbindelse med prøvetræk.

Tilmelding til formand senest den 07/05

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere og referent.
  3. Afstemning om tilføjelse af ny vedtægts paragraf.

Vedr. Foreningens Tegningsregler.

  1. Indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 23. April 2022 på formand@dgtp.dk

Kun personer med gyldigt medlemskab af dgtp har stemmeret, så kom i god tid og få købt medlemskab enten kontant eller mobilepay.

Hilsen Bestyrelsen

Dansk Garden Tractor Pulling