Dagsorden

Generalforsamling i DGTP Lørdag den 19/10 – 2019 Kl 10.00 Løsning VVS, Sneppevej 7, 8723 Løsning.

Tilmelding til Formand senest den 12/10 2019 på tlf: 29 91 04 25

Dagsorden iflg. vedtægter.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Bestyrelsens beretning, samt godkendelse heraf.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse heraf.
5. Indkomne forslag.
6. Godkendelse af kontingent. (400 kr for par- 250 kr for enlige – 150 kr for børn u/16 år)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Henrik Klindt Sørensen – Modtager ikke genvalg
Per Høier – Modtager ikke genvalg
Jesper Hammer – Modtager genvalg

Suppleanter på valg:
Morten Villesen – Modtager genvalg
Brian Dahl Larsen – Modtager genvalg

8. Valg af revisor/bilagskontrollant
9. Afstemning nr. 2 om hvorvidt man kan stemme via en fuldmagt til generalforsamlingen fremover.
10. Evt. ændringer/tilføjelser til vores nye generelle regler.
11. Arbejdsdag Slæde/Lastbil.
12. Syn af traktorer + koblingssyn.
13. Stævner 2020
14. Sponsoraftale med OK
15. EVT.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 28 September 2019 på formand@dgtp.dk
Kun personer med gyldigt medlemskab af dgtp har stemmeret, så kom i god tid og få købt medlemskab enten kontant eller mobilepay.

Hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling 27/10-2018 

Tilmelding på sms. 21809050 eller 29910425

Dagsorden til generalforsamling i DGTP

Lørdag d. 27/10 2018 kl. 11.00                                                                              Fursund Hallen Jungetvej 3 Selde 7870 Roslev

Dagsorden iflg. vedtægter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Bestyrelsens beretning, samt godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastlæggelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Kim Bjerggaard – modtager ikke genvalg
 • Kim Buus-modtager genvalg

Suppleanter:

 • Morten Villesen modtager genvalg
 • Claus Christensen modtager genvalg
 1. Valg af revisor
  • Margrethe Sandberg
 1. Godkendelse af ændret indkaldelse til generalforsamling
 2.     Arbejdsdag slæden/lastbil
 3.     Stævner 2019
 4. Evt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest

Lørdag d. 6. oktober 2018 på formand@dgtp.dk

Kun personer med gyldigt medlemskab af DGTP har stemmeret.

Kom i god tid og få købt medlemskort – kontant eller mobilepay

Bestyrelsen

Dansk Garden Tractor Pulling